Stenspräckning

Vi utför sten- och bergspräckning när du exempelvis vill anlägga en pool eller bygga ut huset. Vid traditionell bergsprängning används dynamit vilket kan bli kostsamt då närliggande hus och fastigheter behöver besiktas både före och efter sprängningen.

Vi använder oss för den skull av systemet SIMPLEX® från Powertools. Naturligtvis är vi utbildade och har de försäkringar och tillstånd som krävs.

SIMPLEX®

  • Besiktning behövs inte
  • Är miljövänlig
  • Kan användas i trånga och känsliga miljöer, byggnader och platser
  • Milda vibrationer, inga stenkast eller dammbildning
  • Säker arbetsmiljö